Рыскелді Мырзабекова Қазіргі заман кезіндегі Азия Африка елдерінің тарихы (1918–1945). I бөлім

Цена: 238 руб.

Подробнее

Оқу құралында 1918–1945 жылдары Азия Африка елдерінде орын алған тарихи оқиғалар осы оқиғалардың басы-қасында болған тарихи тұлғалардың рөлі қызметі ашып көрсетілген. Авторлар басты назарды Азия Африка елдерінде капиталистік құрылыстың орнауы бекінуі жəне отаршылдық басқарудың форма лары тəсілдеріне аударған. Оқу құралы жоғары оқу орындарындағы тарих, халықаралық қаты – настар факультеттерінің студенттері магистранттарына, док торанттарына жəне оқытушыларына арналған.

Чехол Для Samsung Tablet

Рыскелді Мырзабекова Қазіргі заман кезіндегі Азия Африка елдерінің тарихы (1945–2012). II бөлім

Цена: 175 руб.

Подробнее

Оқу құралында 1945–2012 жылдары Азия Африка елдерінде орын алған тарихи оқиғалар осы оқиғалардың басы-қасында болған тарихи тұлғалардың рөлі қызметі ашып көрсетілген. Авторлар басты назарды Азия Африка елдерінде капиталистік құрылыстың орнауы бекінуі және отаршылдық басқарудың формалары тәсілдеріне аударған. Оқу құралы жоғары оқу орындарындағы тарих, халықаралық қатынастар факультеттерінің студенттері магистранттарына, докторанттарына және оқытушыларына арналған.

Вездеход Перевертыш На Радиоуправлении

Люстра "" CHIARO Люстра ""

Цена: 22750 руб.

Подробнее

Колличество лампочек - 4, мощность - 60W, цоколь - E27, вольт - 220V.

Прокин Алексей Михайлович Биография

Printio Хи-

Цена: 573 руб.

Подробнее

Сумка.

Катрис Палетка Для Контуринга

Printio Хи-

Цена: 573 руб.

Подробнее

Сумка.

Vitesse Конвекционная Печь Vs 406

Коллектив авторов Қасымжанов Ағын. Өнегелі өмір. Ш. 32

Цена: 370 руб.

Подробнее

Бұл кітап қазақ халқының көрнекті философы, әлемге белгілі фарабитанушы ғалым, философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі Ағын Хайроллаұлы Қасымжановтың өмірі ғылыми мұраларына арналған. Кітапқа А. Қасымжановтың ғылыми, ұстаздық қызметін, білім ғылымға қосқан үлесін зерделейтін мақалалар, замандастары шәкірттерінің естеліктері, мұрағат құжаттары фотосуреттер еніп отыр. Кітап көпшілік оқырманға, ұстаздарға, студенттер ғылыми ізденушілерге арналған.

Кофр Для Удилищ

Бра "" CHIARO Бра ""

Цена: 8950 руб.

Подробнее

Колличество лампочек - 1, мощность - 60W, цоколь - E27, вольт - 220V.

Мельница Для Чеснока Купить В Украине

Г. Қортaбaевa Түркі тілдерінің сaлыстырмaлы грaммaтикaсы

Цена: 324 руб.

Подробнее

«Түркі тілдерінің сaлыстырмaлы грaммaтикaсы» aтты оқу құрaлы түркі тілдерінің және жеке түркі тілдерінің дыбыс өзгерiстерi, түбiр мәселелерi грaммaтикaлық сипaты ортaқ жaқтaрын, ерекшеліктерін, морфологиялық формaлaры сaлыстырмaлы aспектіде қaрaстырғaн еңбек болып тaбылaды. Оқу құрaлындaғы мaтериaлдaр тұжырымдaр гумaнитaрлық фaкульттерде түркі тілдерінің сaлыстырмaлы грaммaтикaсы, қaзaқ тiлiнiң тaрихи грaммaтикaсы, морфологиясы, синтaксисі бойыншa ғылыми курстaрдaн дәрiс оқудa, aрнaйы курстaр семинaрлaр өткiзуге, көмекшi оқу құрaлдaрын дaйындaудa септiгiн тигiзедi. Сондaй-aқ жинaқтaлғaн тiлдiк мaтериaлдaрды тaрихи этимологиялық зерттеулер лексикогрaфиялық еңбектерде де пaйдaлaнуғa болaды. Оқу құрaлы жоғaры оқу орындaрының оқытушылaры түркітaну, қaзaқ тілі әдебиеті, шет тілі: екі шет тілі мaмaндықтaрындa оқитын мaгистрaнттaр бaкaлaврлaр, соны қaтaр PhD докторaнттaры ізденушілерге, сондaй-aқ жaлпы тіл мaмaндaрынa aрнaлaды.

Книги О Боксе О Боксерах

Раковина Della Otti золото 55,5х47,5х20 (DE2118560018)

Цена: 3133.75 руб.

Подробнее

Шкатулка Для Ювелирных Украшений Комод

Потолочный светильник Chiaro 254015304

Цена: 30340 руб.

Подробнее

Потолочный светильник Chiaro 254015304

Ritmix Rf 4910 8Gb

Унитаз компакт Della Quattro Slim золото (DE5510900148)

Цена: 19995.34 руб.

Подробнее

Printio Хи-

Цена: 988 руб.

Подробнее

Футболка Wearcraft Premium — цвет: БЕЛЫЙ, пол: ЖЕН.